• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Vuonnamárkanat,Vuonnabađas lávvardat borgemánu 27.b.

Aili Keskitalo boahtá Vuonnamarkaniidda

Sámediggi juolluda eanemuš doarjaga Vuonnamárkaniidda, dán oktavuođas boahtá Sámediggepresideanta Vuonnamarkaniidda  Unjárgga gielda lea hirbmat ilus oažžut su guossin.

Vuonnamárkanat leat vuovdinmárkanat gos lea čielga sámi profiilla. Vuovdinmárkanat leat jahkásaččat borgemánu loahpas.

Vuođđun márkanis lea ahte leat čielga sámimárkanat. Márkanšillju lea sámi deaivvadanbáiki gos galgá leat lunddolaš sámástit, lohkat/oaidnit sámegielateavsttaid ja vázzit gávttiin. Guovddážis lea sámásteapmi ja gávttiin gárvodit / coggat gávtti. 

Juohke jagi lágiduvvo márkaniin gáktegilvu ávžžuhan dihte olbmuid geavahit gávtti. Buohkain geain leat gákti badjelis besset dieđihit iežaset gáktegilvui, ja dás geassit vuorbádeamis ruhtavuoittuid. Vuvdiid ávžžuhit hállat sámegiela, dahje maiddái dárogiela daidda geat eai máhte sámegiela, go vuvdet gálvvuidis. Jurdda dás lea nannet ja revitaliseret sámegiela ja -kultuvrra.

Viidáset háliidit maid ođđaáigášas Vuonnamárkaniid olis ásahit báikkálaš, regionála ja riikkaidgaskasaš deaivvadanbáikki gos fievrriduvvo kultuvrralaš árvu, ja maid sámi identitehta nannet sihke báikkálaččat ja regionálalaččat.

Ulbmil Vuonnamárkaniin lea maid ahte buvttadeaddjit/duojárat ožžot arena gos sis lea vejolašvuohta márkanfievrridit ja vuovdit buvttadusaideaset.  Dainna lágiin váldojit vuhtii ja ovdánahttojuvvo árvu ja máhttu mo čohkket luonddubuktagiid, mo viidáset gieđahallat buktagiid, oahppat ja dovdat báikkálaš borramušaid birra ja erenoamášit oahppat duodjebargguid.

Pelsluer_500x333.jpg

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS