bjeller

Álgge hárjehallat odne!

VBK hárjehallanguovddáš

Dieđát go ahte Vuonnabađa guovddášis lea hárjehalláguovddáš mii lea rabas tii. buot beivviid?  Dás sáhtát hárjehallat okto dahje ovttas earáiguin joavkkutiimmuin.

"Dáppe lea spinning ja givrodanhárjehallan iežat deaddomihttu mielde ja kettlebells. Joavkkutiimmuid heivehat iežat dási mielde ja válljet deaddomihttu mii heive dutnje. Hárjehallanguovddáš lea sosiála arena gos sáhtát boahtit dovda ođđa olbmuid ja hávskástallat!", dadjá Anette Buljo.

Guovddážis leat dál máŋga ođđa spinningsihkkelat, kettlebellsat, givrodahttinapparáhtat ja vázzinmillut.

Hattit: Jahkekoarta: kr.2800/jahkebealkoarta kr.1500.

Gielddabargiide lea sierra hattit sivas go bargoaddi gokčá oasi hattis fásta bargiide geat leat ​bealle virggiin ​dahje eanet:

  • Jahkekoarta givrodanlatnja+joavkkutiimmut kr.1800,-
  • Dušše givrodanlatnja kr.500,-

Jus oasttát jahkekoartta, de oaččut 15 % vuoládus Intersport Deatnu, buvddas go oasttát hárjehállanbiktasiid/-biergasiid. 

 

Skuvlaoahppit

Nuoraidskuvlaoahppit kr.200 mánnosaččat

Skuvlaoahppit geat eará sajiin, hárjehállan luomus okta vahkku kr.250,- 

Skuvlaoahppit/studeanttat geat ásset eará sajiin kr.500  golbma mánu ovddas. 

Jus dus leat jearaldagat, váldde oktavuođa; Anette Buljo tlf. 411 63 266.

 

BURES BOAHTIN!

 

 

Fysisk aktivitet har mange fordeler og det anbefales minimum 30 min daglig mosjon. Trening reduserer fedme, blodtrykk og risiko for sykdommer som lungesykdomslagAlzheimershypertensjon, kreft og skader. Det fremmer både mental og fysisk helse, bedrer funksjonsdyktighet, balanse, kroppskontroll, fremmer glukosetoleranse og insulineffekt og halverer risikoen for hjertesykdom og dødelighet.

Dessuten er det gunstig i forebyggingen av beinskjørhet, mot leddlidelser, belastningslidelser, det minsker risiko for enkelte typer kreft, forebygger depresjoner, bedrer den generelle mestringsevnen og selvbildet. Kilde: Norsk Helseinformatikk.

27.02.2017 Máret Ingá Smuk
Tips en venn  Skriv ut