• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Politirådet

Politiijaráđi čoahkkin

Politiijaráđđi lea gieldda ja politiijabálvalusa ovttasbargoforum strategalaš dásis. Foruma áigumuššan leat dorvvolaš ja buorit báikegottit. 

Unjárgga gieldda ovddasteaddji sátnejođiheaddji Knut Store ja leansmánni Alf-Erling Isaksen doalaiga vuosttaš politiijaráđi čoahkkima njukčamánu 23. bv. 2017.

Politiijaráđđi galgá leat foruma gos etáhtat barget ovttasráđiid ja gulahallet guhtet guimmiineaset ja dát geatnagahttá sin bargat eanet ovttas čoavdindihte oktasaš hástalusaid. 

Unjárgga gielda ja Politiija leat vuolláičállán ovttasbargošiehtadusa man váldoulbmilin lea ahte Unjárgga gielda lea guoibmás ja oadjebas báiki olbmuide ássat. Dasa gullá ahte guktot bealit galget bargat dan ovdii ahte ássit galget dovdat oadjebasvuođa ja sihkkarvuođa. Báikkálaš servodagas galgá leat buorre bajásšaddan biras. Ulbmilin lea maid eastadit kriminalitehta, gárrenmirkogeavaheami, Iáhttenváttisvuođaid ja psykálaš váttisvuođaid.

Vuosttas čoahkkimis lonohalle goabbatbeallásaš dieđuid e.e. politiijareformma birra ja fáttáid mat sáhttet leat áigeguovdilis boahtte čoahkkemiin.  Fáttát nugo oktasaš konfliktaráđđi siidaguoimmegielddaiguin, kontorbeaivvit Unjárggas politiijareformma olis ja pássa ja ID-koartta háhkandoaimmat ja dáid vejolaš čovdosat ledje čoahkkimis fáddán. 

Gieldda politiijaid gulahallanolmmoš lea Leansmánne Alf-Erling Isaksen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS