Foto: Ove Hansen

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune har startet arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområdene i kommunen.
Foto: Ove Hansen

Arbeidet skjer i sammenheng med revideringen av kommunens løypenett for snøskuter, og gjøres i regi av administrasjonssjefen.

Prosjektet gjennomføres i henhold til retningslinjer utarbeidet av Miljødirektoratet, og vil bli ferdigstilt i 2017: http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

For å gjennomføre prosjektet er vi helt avhengig av å utnytte lokalkunnskap. Vi oppfordrer derfor alle, som har kunnskap og interesse for saken, om å komme med innspill til planen om hvilke områder som er viktige for friluftslivet i kommunen.

Kartleggingsarbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale referansegrupper. Vi har invitert følgende referansegrupper til å være med i arbeidet:

  • Idrettsrådet
  • Nesseby JFF
  • Oppvekstsenteret
  • Eldrerådet
  • Ungdomsrådet
  • Sørsiden bygdelag
  • Nesseby bygdelag

For å oppnå de beste resultater ønsker vi å komme i kontakt med personer med mye kunnskaper om lokale friluftsområder.

Lag, foreninger og organisasjoner samt oppvekstsenteret vil bli kontaktet av kommunen og invitert til å delta i prosessen.

Frist for å komme med innspill er 30. mai 2017.

Innspill sendes på e-post til: postmottak@nesseby.kommune.no

Vedlegg:

03.04.2017 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut