• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Opphev kokevarsel stor

Ii leat šat dárbu vuoššat čázi

Dálut mat ožžot čázi Suovvejoga čáhcerusttegis eai dárbbaš šat čázi vuoššat go čáhceiskkosat leat buhtisin leamaš maŋimuš golbma háve. Mii šállošat go ássit geat gullet dán čáhcerusttegii leat ferten gillát dán váivvadusa olles geasi. Mii binnudit čáhcedivvaga guoskkevaš dáluide. 

Unjárgga gielda lea bargamin oastit guokteceahkki buhtistinrusttega eastadan dihte dán čáhcerusttega váttisvuođaid čáziin. Dál leat čáhcejohtasa ásodatguvlui molsojuvvon(2000), ja leat bovren ođđa gálduid (2001), čáhcejohtosat alášbasseŋgii lea molsojuvvon (2000), bumpenjohtosat alášbasseŋgii leat molsojuvvon (2016).  Čáhcekvalitehta ii leat liiká buorránan ja danne fertet háhkat ođđa buhtistanrusttega Suovvejoga čáhcerusttegii.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS