• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sametinget logo

Tromsø den 20.-22. oktober

Invitasjon til Trygt Sápmi

Hvordan kan vi skape trygge arenaer for samiske barn og unge? Samisk, organisert ungdom mellom 16-28 år inviteres til å diskutere disse temaene.

Hvordan kan vi skape trygge arenaer for samiske barn og unge? Hva er egentlig en grense og et overgrep? Hvordan forebygges uønsket adferd? Og hva skal man gjøre når seksuelle overgrep inntreffer? Vi har herved gleden av å invitere samisk, organisert ungdom mellom 16-28 år til å diskutere disse temaene og få svar på disse spørsmålene på vår kurshelg i Tromsø den 20.-22. oktober.

Vi oppfordrer organisasjoner, foreninger, lag og grupper i Sápmi til å sende to lærevillige sjeler, hvorav gjerne minst én fra styret. Vi håper at de to utsendingene i ettertid kan ta med seg budskapet tilbake til sin organisasjon, og slik sørge for at så mange som mulig får lære om dette temaet. Slik skaper vi et trygt Sápmi!

Kurshelgen arrangeres av Sametingets ungdomspolitiske utvalg i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Landsforeningen for ungdomsorganisasjoner (LNU) og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus). Bufdir dekker kost og losji, samt bestiller reise. Hele arrangementet er rusfritt.

Påmeldingsfrist er 17. september via denne linken: https://easyfact.no/reply/lqmtnjncyc

Ved spørsmål, kontakt Ánná Káisá Partapuoli (SUPU) på telefon 91574533 eller e-post annakaisa@biegga.com.

Ved spørsmål angående reise og booking, kontakt Betina Torbjørnsen (Bufdir) på e-post Betina.Torbjornsen@bufdir.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS