• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
verge red

Dieđihanáigemearri lea skábmamánu 1.bv.

Vánhendeaivvadeapmi lágiduvvo Davvi-Norggas

Mii lágidit skábmamánus deaivvadeami vánhemiidda, geaid mánáin leat erenomášdárbbut oahpaheami ektui. 

Deaivvadeamit leat nuvttá muhto mátke- ja orrungoluid ferte ieš máksit. Deaivvadeamit sáhttet mielddisbuktit rievtti oažžut oahpporuhtadoarjaga. 

Deaivvadeamit fátmmastit fáttáid, maid birra sáhttá leat ávki oažžut dieđuid, dalle go lea sáhka mánáin ja nuorain geain leat erenoamášdárbbut sihke mánáidgárddis ja skuvllas. Dus lea vejolašvuohta hállat eará vánhemiiguin ja Statped fágaolbmuiguin jajuogadit iežat vásáhusaid.

Dá muhtin fáttát maid birra mii hállat deaivvademiin:

·         giella ja gulahallan - Molssaevttolaš ja dievasmahtti gulahallan (MDG)  

·         lágat ja vuoigatvuođat, oahppogearddi áigge dáhpáhuvvi rasttildeamit/molsašumit     

·         psykososiálalaš biras

·         teknologiija ja oahppanresursa

·         oktagaslaš oahppanplána ja strategiijat mo searvadahttit máná/oahppi

Dás sáhtát lohkat eanet deaivvademiid birra ja mo dieđihit iežat deaivvademiide

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS