• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Høring

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

For å nå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv har Miljødirektoratet anmodet kommunene om å kartlegge og verdsette sine friluftsområdet.

Nesseby kommune har i samarbeid med bygdelag og andre kartlagt og utarbeidet forslag til verdisetting av friluftsområder i kommunen.  «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» med tilhørende kart over områdetyper legges herved ut til offentlig ettersyn.  Høringsfrist er satt til 11. mai.

Innspill kan sendes: postmottak@nesseby.kommune.no eller sendes Nesseby kommune, rådhuset, 9840 Varangerbotn

Friluftsplan - høringsbrev

Friluftsplan - oversiktskart friluftsområder

Friluftsplan - kartlagte friluftsområder typer

Friluftsplan - Kartlagte friluftsområder verdisetting

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS