• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
perletur

Geassemánu 1. b. rájes álget bearaltuvrrat!

Bearaltuvra Unjárggas

Dávjá fertešii olmmoš báguhit iežas olggos vuolgit vázzit. Dán oktavuođas leat Bearaltuvrra buorre giktaleapmi olbmuide olggos vuolgit, ja dávjá beassá ođđa báikkiid ja sajiid maid vásihit.

Loga dás gos Bearaltuvrra-luottat mannet Unjárgga gielddas

Bearaltuvrrain beasat oahpásnuvvat báikkiide iežat ruovttugielddas ja maid siidaguoimmegielddain.  Bearaltuvrrat leat máŋggabealalaš go dás beasat vásihit sihke tuvrraid gos fertet veahá rahčat ja maid beasat čába luonddu návddašit. Muhtun bálgát/luottat mannet gitta fiervvás ja láhka olbmuid dáluid, ja eará fas guhkkin mehciin ja váriid gaskkas.  Bearaltuvrrat ovdanbuktet čába Finnmárkku luonddu. 

Ovdal go vuolggát vázzit, de gávnnat neahttasiidduin  www.perletur.no   tuvrabáikkiid kodaárkka. Ráhkat iežat geavaheaddjin dáid neahttasiidduide. Muitte du bearraša maid bidjat iežat siidduide. Registrere koda neahttasiidui ja čuovo mielde man dásis leat statistihkas. Doaivumis lea koda sajis go joavddat sadjái/báikái gos leat vázzimin. Jos ii, de sádde e-poastta post@perletur.no, dahje sádde dieđu Finnmark Friluftsråd  Facebook-siidduide (leat go min facebooksiidduin?) - dahje sáddet sms tlf.nr. 975 20 450 dahje 92687818, de sáddet mii dutnje koda. Bearaltuvrrat mat eai rahppasa geassemánu 1.b., rahpasit  geassemánu 15. b. dahje suoidnemánu 1.b.  Čuovo min neahttasiidduid perletur.no

Gáibádus ahte don oaččut vuoitokohppa lea ahte leat eallán uhcimusat čieža sajiin, mánát vuollil 10 jagi fas guhtta sajiin. Kohppa sáhtát oastit min neahttabuvddas. Dás sáhtát maid oastit min Bearaltuvra-málle t-baiddi. Mii vuovdit maid buff ja čába bahtavuloža.

Mii sávvat buori mátki čáppa, garra ja fámolaš Finnmárkku luonddu návddašit!

http://www.perletur.no/

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS