• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kokevarsel blå kjele

Vuoššandieđáhus Suovvejoga čáhcerusttegii gullevaš dáluide joatkašuvvá

Čázis leat gávdnon e-coli baktearat iskosiin. Danin vuoššandieđáhus joatkašuvvá.

Mii leat áiddo ožžon dieđu Čáhcesullo laboratoriijas. Iskosat čájehit ahte čázis leat ain e-coli baktearat.

Čázi vuoššandieđáhus joatkašuvvá dassážii go 3 čáhceiskosa leat buhtásat ja mat čájehit ahte čázis eai leat e-coli baktearat.

Čáhcái biddjo kloara ja čáhceiskosat váldojuvvojit dávjá. Unjárgga boares skuvlla bálddas lea čáhcetáŋka mas molsojuvvo čáhci juohke vahkus.

Suovvejoga čáhcebuhtistanrusttet gárvejuvvo farggamusat ja mii geahččalit dan čakčamánu loahpas.

 

Dearvvuođat

Roy Aslasken, gaskaáigásaččat virgáibiddjon ráđđealmmái, Unjárgga gielda

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS