• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER, UNJÁRRGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER FOR NESSEBY KOMMUNE LAGT UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 og § 4 i lov om motorferdsel i utmark er forslag til lokal forskrift for snøscooterløyper med tilhørende løypekart  lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.  Plandokumentene er tilgjengelig for ettersyn i resepsjonen på rådhuset, samt ved Coop Marked i Ishavssenteret i Varangerbotn.

Høringsfristen settes til 6. mars. Kl. 12:00.

Innspill til forskriften sendes til postmottak@nesseby.kommune.no eller Nesseby kommune, rådhuset, 9840 Varangerbotn

 

Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Unjárrga gielda Nesseby kommune

Friluftsplan oversiktskart

Kartlagte friluftsområder

Støykartlegging av snøscooterløyper i Unjárgga gielda Nesseby kommune

Utredning av naturmangfold

Skuterløyper Nesseby kommune

Løypebeskrivelse med vurdering

Løpe 1 Klubbvik

Løype 2 Nessebyløypa

Løype 3 Skálvejávriløypa

Løype 4 Nyborgløypa

Løype 5 Nyborglialøypa

Løype 6 Havgajávriløypa

Løype 7 Varangerbotnløypa

Løype 8 Luohkejeaggiløypa

Løype 9 Holmvannløypa

Løype 10 Sirdagohppiløypa

Løype 11 Álásjávriløypa

Løype 12 Diergiløypa

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS