• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
telefon

Gieldda telefonguovddážis lea dál telefonvástideaddji, mas sáhttá válljet bálvalusa menyas

Gieldda telefonguovddážis lea dál  lea geavahusas automáhtalaš telefonvástideaddji, mas sáhtát válljet makkár bálvalusain áiggut hállat. Go riŋget gieldda telefonguovddáža nummarii 404 40 500 de gulat menya gos válljet bálvalusa.  

Menyat leat:
Dearvvašvuohta ja fuolahusbálvalusat
Bajásšaddan, mánáid, nuoraid ja bearašbálvalusat
Sosiála bálvalusat
Kultuvra, girko ja astoáiggebálvalusat
Gielddalaš viesso- ja teknalaš bálvalusat
Ealáhus
Jođiheapmi ja ekonomiija

Juohke bálvalusa vuolde leat vel daidda gullevaš bálvalusat maid sáhtát válljet.

Maŋŋá rahpanáiggiid sáhtát válljet riŋget váktatelefuvnnaide, mat leat rahpasat birrajándora:
Váktatelefuvdna doaktárii
Váktatelefuvdna mánáidsuodjalussii
Girkoverdde
Váktatelefuvdna teknalaš ossodahkii

Menyaid sáhttá gullat sihke sámegillii ja dárogillii. Mii sávvat ahte menyat leat veahkkin dasa ahte olbmot dovdet ahte gieldda bálvalusat leat buorebut olámuttus álbmogii.  

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS