• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
korona-2

Boahkuheapmi Unjárgga gielddas

30.04.2021 rádjai lei Unjárgga gielda ollásit boahkkuhan 86 ássi.

Dássážii leat 226 olbmo ožžon vuosttas oasi boahkuheamis, mii mearkkaša ahte 140 leat ain vuordimin nuppi oasi boahkuheamis. Dát lea lohku mii rievddada vahkus vahkkui.

Vahku 17is ja 18is oažžut mii oktiibuot 72 dosa, unnánat ges vahku 19is.

Vahku 17is leat sii guhte leat riegádan 1951 ja 1952 boahkuhuvvon, ja sii geat galget oažžut 2. Oasi.

Vahku 18is boahkuhuvvojit sii guhte leat riegádan 1953as ja 1954is, sii ožžot de nuppi dosa.

Dađibahábut oažžut unnánat dosaid vahku 19is, mii mearkkaša ahte mii boahkuhat dalle sin guhte lea riegádan 1955as sii ožžot de 2. Dosa.

Vahku 20is boahkuhuvvojit sii guhte lea riegádan 1955as ja 1956as, sii vurdet 2. Dosa.

Mii boahkuhat olbmuid FHI ávžžuhuvvon listtu mielde ja daid guhte leat riskajoavkkus (FHI ja váldodoaktára dieđuid dieđuid vuođul). Sii galget dássážii leat ožžon boahkuhan fálaldaga.

Dearvvašvuođabargit riŋgejit buohkaide geaidda fállojuvvo boahkuheapmi. Sii váldet oktavuođa dáid telefovnna nummiriid bokte 40440600 dahje 40440633 ja mii ávžžuhat buohkaid vástidit. Dat geahpedivčče sin barggu.

Galle boahkuheami gielda oažžu rievdá vahkus vahkkui. Gielda oažžu dieđu juohke 12-14 beaivve ovdal vuostáiváldima. Boahkuheapmi čađahuvvo gaskavahkuid, duorastagaid ja bearjadagaid.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS