• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
vi begynner å bli bra lei dette viruset nu

Ráđđehus lea mearridan Covid19-doaibmabijuid rievdadit

Dás oainnát rievdadusaid.
 

Ráđđehus lea, maŋŋebárgga guovvománu 1. beaivvi, mearridan covid-19-doaibmabijuid rievdadit 

Buot rievdadusat gustojit dii. 23.00 rájes maŋŋebárgga guovvománu 1. beaivvi 2022:s

Bienalaš dieđut rievdademiid birra gávnnat jus geahčat: regjeringen.no

 

Dás leat rievdadusaid oppalašgeahčastat:

Mánáidgárddit, skuvllat ja astoáiggefálaldagat 

 • Ain gáibiduvvo dohkálaš doaibma njoammuneastadeami ektui.
 • Dat mearkkaša ahte skuvllain ja mánáidgárddiin dál šaddá ruona dássi. 

 

Bajit oahppoinstitušuvnnat 

 • Ain gáibiduvvo dohkálaš doaibma njoammuneastadeami ektui.
 • Ráđđehus ávžžuha allaskuvllaid, universitehtaid ja fágaskuvllaid láhčit dili vai studeanttat sáhttet čoaggánit oahpahusa čuovvut oahppobáikkis.
 • Bajit oahppoinstitušuvnnat eai dárbbaš čuovvut ávžžuhusa mehtergaskka doalahit dan bottu go oahpahus bistá.

 

Organiserejuvvon valáštallan ja astoáiggedoaimmat

 

Bargoeallin

 • Ráđđehus ávžžuha olbmuid doalahit mehtergaskka guhtet guoibmáseaset.
 • Ráđđehus ávžžuha bargoaddiid ieš árvvoštallat, man olu iešguđetge bargosajis, berrešii ruovttukantuvrrain bargat. Dakkár árvvoštallamis berre geahčadit man vejolaš livččii bargosadjái dávda njoammut, ja makkár dillái bargosadji šattašii jus ollugat buohccájit oktanaga. 
 • Bargoaddit berrejit geahčadit ahte bargosajis lea vejolaš gaskka doalahit. 

 

Guossuhanbáikkit

 • Ii leat šat gielddus olbmuid jugahit guossuhanbáikkiin
 • Iige šat gáibiduvvo beavdde guora guossuhit
 • Guossuhanbáikkit galget láhčit dili vai buohkat sáhttet doalahit mehtergaskka earáide, earret iežas olbmuide geat orrot seammá báikkis, dahje leat muđui lagaš olbmot.
 • Guossuhanbáikkit eai galgga lágidit doaimmaid main lunddolaččat šaddá unnit go mehter gussiid gaskka, omd. dánsun. 

 

Doalut ja čoagganeamit

 • Ii leat makkár ge mearri man olu guossit galget ruovttus, dahje man galle olbmot sáhttet čoagganit privahta dahje almmolaččat. 
 • Ain gáibiduvvo dohkálaš doaibma njoammuneastadeami ektui (geahča vuollelis).
 • 1-mehtergáibadus ii gusto olbmuide geat čohkkájit juolluduvvon sajiin mat leat gitta. 
 • Dat mearkkaša vejolažžan deavdit buot čohkkánsajiid muhtun sáles go buot geahččit čohkkájit juolluduvvon sajis.

 

Iskkadeapmi, njoammun ja sirren

 • Sirrenáigi geasa dávda lea njommon lea dál njeallje beaivvi. 
 • Geasa dávda lea njommon, beassá sirremis maŋŋel njeallje beaivvi, jus fal ii leat feber leamaš maŋemus 24 diimmu.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene  
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden

 

Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

 

Avstand og sosial kontakt

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

 

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS