• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
reguleringsplan kollektivknutepunkt varangerbotn

Melding om vedtak

Detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde

Med hjemmel i Plan og Bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 15.12.17 vedtatt plan for detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde.  Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Varangerbotn, plan ID 1978001.

Med hjemmel i Plan og Bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 15.12.17 vedtatt plan for detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde.  Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Varangerbotn, plan ID 1978001.

Vedtaket kan påklages innen 02.02.18.  Eventuell klage sendes skriftlig til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn eller pr. e-post til: postmottak@nesseby.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt overfor Nesseby kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Kommunestyrets vedtak.docx
PLANBESKRIVELSE detaljregulering.pdf
Plankart.pdf
PLANBESTEMMELSER.pdf
Fagrapport landskapsarkitektur.pdf
Fagrapport Geoteknikk.pdf

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS