• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Detaljregulering av Nyelv Industriområde

Med hjemmel i Plan- og Bygningslovens § 12-10, 12-11 leges planforslag for Nyelv Industriområde ut til høring og offentlig ettersyn.
Frist for uttalelse settes til 6. mai.

Uttalelser sendes Unjargga gielda/Nesseby kommune, Plan og Utvikling, 9840 Varangerbotn. Eller postmottak@nesseby.kommune.no

Plandokumentene kan ses på servicekontoret på rådhuset

Kontaktperson: Oddleif Nilsen, e-post:  oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no , tlf. 40440527

 

Dokumenter:
Planbestemmelser Nyelv industriområde 10-10-13.docx PDF document ODT document

Plankart 1 10 2013 A3.pdf
Reguleringsplan Nyelv industriområde - planbeskrivelse 10-10-2013.doc PDF document ODT document
 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS