• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Dette er de nye adressenavnene i Nesseby

Kommunestyret vedtok adressenavn på hovedveier, småveier og tilleggsadresser.

Hovedveier

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Del av E6 - Rundkjøringen i Varangerbotn til kommunegrense mot Tana

Sáttovárgeaidnu 

Del av E6 – Rundkjøringen i Varangerbotn til kommunegrense mot Sør-Varanger

Rávttebealgeaidnu 

Del av E75 - Rundkjøringen i Varangerbotn til kommunegrensa mot Vadsø

Várjjatgeaidnu 

 

Småveier

Sone  1 –  Mortensnesområdet - Ingen småveier

 

Sone  2 – Området Mortensnes til Nesseby

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Vei opp fra E6 i Hammernes mot grustak

 

Hammernes Kart

Fra møteplass i Bergeby og opp mot G.B. Retter og Dervo

Suovvejohka Kart

Nesseby kirkested - Vei ned til kirken

Girkogeaidnu

Nesseby kirkested - Vei opp mot travbanen

Simmonoaive

Nesseby kirkested  - Vei til kai

Kløvnes

Nesseby kirkested - Fra krysset Lærervein og forbi kirkegården helt til E. Bomban

Kirkegårdsveien

Vidjeveien i Nesseby skifter navn

Movss Niillas geaidnu Kart

Idrettsveien skifter navn til det samiske navnet på området

Jelgesgiedde Kart

Lærerveien i Nesseby skifter navn (Fra Idrettsveien opp til Bjørkli)

Niillas Heandarat geaidnu Kart

Skoleveien i Nesseby skifter navn.

Suoidneluohkká Kart

Tufteveien i Nesseby.

Tufteveien

 

Sone  3 – Området Nesseby til  Meskelv

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Vei i Burnes opp forbi Olsen/Kjerstad gård

Øvre Burnes Kart

Vei E75 opp til gartneri

Šoarátjohka Kart

Vei i Burnes fra Mákkirjohka til Kjærlighetsstien

Duddáluohkká Kart

Bunes - Vei opp Roska/Wikstad

Stuorraváhke Kart

Bunes – Vei opp fra tidligere bedehus

Fuoiknjargluodda Kart

Vei opp til L. Nilssen - Bunes

Gujja Kart 

Vei forbi S. Nilsen -  Bunes

Galbajohka Kart

 

Sone  4  -  Området Meskelv til Vesterelv

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Meskelv - Fra Nils M. Sara og forbi A. Larsen

Álddanjárga

Nyborg - Fra krysset (Opdahl) til Suki (Levorsen)

Suovka

Fra Elverhøy til Nyborgmoen

Moveien

Varangerbotn - “Høgtoppen” boligfelt

Issát Sábá geaidnu

Vesterelv - Forbi S. Røstgård og E. Olsen til øvre Vesterelv bro

Njiđgogádde

Fra E6 forbi A. Buljo og J. Store til Sauefjøs

Vuollenjiđgu

Forlenge Soltunveien til krysset E6, slik at rådhuset kan få adresse i Soltunveien

Forlenge Soltunveien til E6

Skifte navn på Makka Rohtu, til nessebydialekt

Mággárohttu

 

Sone  5 – Området Karlebotn

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Vei ned/opp Stuorravuonna/ Karlebotn. Gjennom hele bygda fra E6-nord til E6 sør.

Stuorravuonna

Biggánjárga

Biggánjárga

Solengveien (Karlebotn). Bytte navn på Solengveien ettersom det kan forveksles med Soltunveien.

Stáretnjunne

 

Sone  6  Sirdagohppe – kommunegrensa mot Sør-Varanger

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Vei i Sirdagohppe mot nord

Sirdagohppe

Vei opp i Barsnes

Báršnjárga

Brannsletta – veien mot Bugøynes til kommunegrense.

Buollánguolban

 

Tilleggsadresser:

Sone  1 – Området Mortensnes

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Klubbvik

Klubbvik

Per Larsenvik

Perlarsenvik

Mortensnes

Ceavccageađge

 

Sone  2 – Nesseby-området

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Bergeby

Suovvejohka

Nesseby kirkested

Unjárga

 

Sone  3 – Området Nesseby til  Meskelv

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Burnes

Burnes

Abelsborg

Áppošborre

Bunes

Bunes

Gornitak

Gorgŋetak

 

Sone  4 - Området Meskelv til Vesterelv

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Nyborg

Nyborg

Varangerbotn

Varangerbotn

Vesterelv

Njiđgu

 

Sone  5 – Området Karlebotn

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Sirdagohpe

Sirdagohppe

 

Sone 6 - Sirdagohppe til kommunegrense Sør-Varanger

Strekning:

Kommunestyrets vedtak:

Reahpen

Reahpen

Barsnes

Báršnjárga

Grasbakken

Rissebávte

Ođđajohka

Ođđajohka

Byluft

Builuovta

Gandvik

Juvravuonna

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS