• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
kulturrådet

Onsdag 5. september 2018, kl 14.30-16.30

Dialogmøte om tverrfaglige støtteordninger for kunst- og kulturfeltet

Kulturrådets Faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak inviterer vi til dialogmøte i Varangerbotn, der både fagutvalget, Kulturrådets administrasjon og Finnmark fylkeskommune vil være representert.

Sted: Varanger Samiske Museum/Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn
Tidspunkt: Onsdag 5. september 2018, kl 14.30-16.30

Dialogmøtet finner sted i Varanger Samiske Museum onsdag 5. september kl 14.30-16.30. Det vil bli enkel servering.

Formålet med møtet er å informere om ulike støtteordninger som er aktuelle for kunst- og kulturfeltet i Finnmark, og få innspill fra og dialog med arenaer, kunstnere, kulturarbeidere og andre aktører i fylket om status og behov. Ordningene som vil presenteres, er de tverrfaglige ordningene Rom for kunst og Gjesteoppholdsstøtte, Tverrfaglige tiltak og Aspirantordninga (v/Kulturrådet), samt Barentskult og arbeidsstipend (v/Finnmark fylkeskommune).  

Program (med forbehold om endringer)

 • Velkommen v/utvalgsleder, medlem av Kulturrådet og direktør for Festspillene i Nord-Norge Maria Utsi
 • Hilde Stenseng og Line Fallan Sørensen fra fagadministrasjonen i Kulturrådet presenterer de aktuelle støtteordningene
 • En representant for Finnmark fylkeskommune presenterer de aktuelle støtteordningene.
 • Maria Utsi leder samtale med de fremmøtte, utvalgsmedlemmer og fagadministrasjonen i Kulturrådet  

 

Påmelding via Kulturrådets nettsider:

https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/dialogmote-tverrfaglige-ordninger-for-kunst-og-kulturfeltet

 

Kort om de tverrfaglige støtteordningene i Kulturfondet:

Rom for kunst
gir støtte til bygg og investeringer, med formål om å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst- og kultur innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Med denne ordningen vil Kulturrådet bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/rom-for-kunst-kunstarenaer-og-kulturbygg

Gjesteoppholdsstøtten er en forsøksordning som skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/gjesteoppholdsstotte-for-arenaer

Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter som har høy grad av tverrfaglighet og som ikke egner seg for vurdering innenfor eller på tvers av de øvrige, etablerte støtteordningene i Norsk kulturfond.
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/tverrfaglige-tiltak

Aspirantordninga har som formål å sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen gir støtte til institusjoner/kunst- og kulturvirksomheter for at de skal kunne tilsette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn som aspiranter i 100% stilling i ett år. I 2018 gis det støtte til ti stipend á kr 400 000.
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/aspirantordninga

 

Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak:


Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge (Troms)

Per Ananiassen, teatersjef Avant Garden i Trondheim (Trøndelag)

Marit Eikemo, forfatter og daglig leder Cornerteateret i Bergen (Hordaland)

Kjetil Nordhus, daglig leder Teateret i Kristiansand (Vest-Agder)

Shwan Dler Qaradaki, billedkunstner (Oslo)

Ulrika Staugaard, sivilarkitekt med fordypning i strategisk byplanlegging (Akershus/Oslo)


http://www.kulturradet.no/vis-rad-komiteer-og-utvalg/-/asset_publisher/E3om/content/om-kulturradet-kulturfond-faglig-utvalg-for-rom-for-kunst-og-andre-formal

 

 

 

Med vennlig hilsen

Line Fallan Sørensen
Seniorrådgiver | Senior Adviser
Seksjon for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern | Department of Arts

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS