• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
scooterløyper

Dispensasjoner med utgangpunkt løype 10 og 11

Dispensasjoner fra motorferdselsloven med utgangpunkt fra løype 10 og 11 kan igjen benyttes som normalt.
Dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt fra løype 10 til Ladnjalakjávre via Beaskajávre og dispensasjoner som er gitt fra Stohkkemuorluobbal og videre til Stohkkemuorjávre via smalvannet kan igjen benyttes som normalt, da reinen har forlatt området.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS