• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Er du vår nye samisklærer?

Vi har100 % fast stilling som samisklærer ledig. Tiltredelse snarest!

Unjárgga oahppogáldu / Nesseby Oppvekstsenter er på utkikk etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for våre unge lovende i grunnskole!

Oppvekstsenteret består i dag av 130 barn og elever fordelt på grunnskole, barnehage og voksenopplæring. Alle barn og elever samlet på et sted gir oss en unik mulighet til å følge barnet/eleven fra barnehage og ut grunnskolen. Vi har fokus på å sikre den røde tråden i opplæringsløpet, blant annet ved å gjøre overgangene best mulig for det enkelte individet.

Vår tospråklige kommune er befolket av ca. 950 fantastiske innbyggere. Oppvekstsenteret har et tospråklig opplæringsløp der barn/elever tilbys førstespråksopplæring på samisk.   

Vi kan tilby deg:

 • Et arbeidsmiljø preget av positivitet
 • En arbeidsplass som er i stadig utvikling
 • Muligheten til å arbeide på tvers av grupper
 • Et læringsmiljø som bygger på PALS-modellen

 

Vi har100 % fast stilling som samisklærer ledig. Tiltredelse snarest

Krav om utdanning gjelder, jfr. kompetansekrav gitt sentralt.

Søkere med annen relevant utdannelse og erfaring kan tilsettes for skoleåret 2019/20.

 

Vi søker deg som:

 • Har kjennskap og uttrykker positiv holdning til samisk språk og kultur
 • Bidrar til å skape et godt utviklingsmiljø for barn, og har evne til å se og handle ut fra barns behov.
 • Har faglig interesse for barns utvikling, og vilje til egen faglig utvikling
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø
 • Er løsningsfokusert i forhold til utfordringer som oppstår i hverdagen
 • Bidrar til organisasjonsutvikling i forhold til prosesser som felles pedagogisk plattform
 • Evner å etablere og opprettholde gode relasjoner
 • Er positiv, pålitelig, lojal og er selvstendig og tar initiativ i den daglige driften
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage/skole
 • Har tilpasningsevne i forhold til endringer som oppstår underveis
 • Har god digital kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

For stillingen:

 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Tilsetting i stillinger på oppvekstsenteret forutsetter godkjent politiattest.
 • Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
 • Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Skattefordeler / nedskriving av studielån etter Stortingets bestemmelser, se tiltakssonen.no/
 •  

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos virksomhetsleder på tlf. 40440576

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS