• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Karlebotn skole

Etterbruk av Karlebotn og Nesseby Skole ?

Nesseby og Karlebotn skole står nå tomme. Hva vil skje videre med disse byggene?

Foto: Øystein Eriksen

Byggebistand AS har nå levert tegninger,  tilstandsanalyser og egnethetsvurdering på Karlebotn og Nesseby Skole.  Formannskapet vil på møte den 16 februar bli informert om arbeidet som er gjennomført og det vil bli drøftet  alternativer for etterbruk av skolene.

Det vil også bli avholdt et åpent informasjonsmøte på rådhuset  tirsdag 28. februar der en ber om innspill og  ideer for fremtidig bruk av byggene.

De som er interessert i dokumentasjon på byggene kan få dette tilsendt på e-post.  Kontakt Oddleif Nilsen på: oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no eller Odd-Arne Dikkanen på : odd-arne.dikkanen@nesseby.kommune.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS