• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Finnmarkseiendommen til Nesseby

Ordfører Ann Jorid Henriksen mener at det naturlige plasseringsstedet for
Finnmarkseiendommen er Nesseby. Hun har flere ordførere og andre, både fylkes-
og sametingspolitikere, med seg når hun nå lanserer Nesseby som hjemkommunen til
den nye Finnmarkseiendommen.
aj redigert  Ordfører Ann Jorid Henriksen:

FINNMARKSEIENDOMMEN TIL NESSEBY

Først vil jeg gratulere oss i Finnmark med at loven endelig er vedtatt av Stortinget! Så starter spekulasjonene om Statskog skal flyttes fra Vadsø, hvor forvaltningsorganets administrasjon skal ligge, og her er det mange om beinet. Som ordføreren i Nesseby vil jeg kort presentere noen tanker om hvorfor den bør ligge her hos oss:

 

 · I Nesseby er vi gode på tospråklig og tokulturell offentlig forvaltning. Vi har i dag god kompetanse på dette, og vi har både ei nåtid og ei historie som viser at befolkninga i kommunen har nødvendig forståelse og stor aksept for fenomenet tospråklighet. Denne forståelsen og kompetansen er alfa og omega for at det nye forvaltningsorganet skal kunne fungere godt fra dag 1!

 · I Nesseby har vi i dag Sametingets hovedadministrasjon for Miljø- og kulturminnevern; dvs Sametingets ”eiendomsforvaltningsorgan”. Denne forvaltninga er forøvrig organisert på flere steder (desentralisert), og hovedadministrasjonen med til sammen 8 arbeidsplasser ligger altså i Varangerbotn i Varanger Samiske Museum. Sametingets forvaltningsorgan må nødvendigvis samarbeide tett med den nye Finnmarkseiendommen. Ved å legge hoved- eller deladministrasjonen av Finnmarkseiendommen til Nesseby, ville man fått et fantastisk utgangspunkt når det gjelder samarbeid mellom Sametinget og Fylkestinget.

 · Nesseby ligger svært sentralt. Det tar 45 min. å kjøre til Vadsø og vel 1 time å kjøre til Kirkenes. I Vadsø holder Fylkesmannen til, og det er antakelig nyttig å kunne oppsøke ham med jevne mellomrom. Til Tana Bru kjører man på 20 min.

 · I Nesseby deler vi ut bolig- og næringstomter gratis. Akkurat nå arbeider vi med kommuneplanen, der vi foreslår fine områder både for bolig- og næringsetableringer.

 · Vi har gode skoler, god barnehagedekning og god eldreomsorg!

 · Når det gjelder samfunnsutvikling, bør både Sametinget og Fylkestinget vise ansvar for de små kommunene med synkende folketall. Særlig må man vise dette ansvaret overfor kommuner som Nesseby, som ikke nettopp har stått fremst i køen når man tidligere har tildelt kommuner offentlige arbeidsplasser!

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS