• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
finnmarkskommisjonen

Felt 2/2009 Nesseby

Finnmarkskommisjonen - Invitasjon til folkemøte

Finnmarkskommisjonen ønsker å informere om sitt arbeid i Nesseby, og ta imot innspill fra lokalbefolkningen.

 

Følgende folkemøte vil bli avholdt:

Varanger Samiske Museum

mandag 11. mai 2009 kl 17.00

 

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt våren 2008 med hjemmel i finnmarksloven 17. juni 2005 nr. 85. Kommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter til Finnmarkseiendommens grunn som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk (hevd, alders tids bruk eller på annet grunnlag).

 

Rettighetskartleggingen vil omfatte all grunn i Nesseby kommune som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, herunder også grunn som Finnmarkseiendommen har disponert over etter denne datoen. Kartleggingen omfatter også rettigheter til sjøområder så langt ut som Finnmarkseiendommens eiendomsrett og øvrige rettigheter i sjøen strekker seg, jf. finnmarksloven § 2 og lakse- og innlandsfiskloven § 16.

 

Folkemøtene vil bli tolket.

 

Finnmarkskommisjonens medlemmer:

Jon Gauslaa, leder

Hilde Heggelund

Ole Henrik Magga

Kjell Næss

Anne Marit Pedersen

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:       Diggevistii - Tinghuset, 9845 Tana

Postadresse:            Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim

Telefon:                  789 26 440     

Fax:                        789 26 441

E-post:                    finnmarkskommisjonen@domstol.no

Internett:                 www.finnmarkskommisjonen.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS