• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
finnmarkskommisjonen

Pressemelding

Finnmarkskommisjonen starter arbeidet

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt i 2008 for å foreta en systematisk kartlegging av bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark kan ha ervervet med grunnlag i langvarig bruk.

Kommisjonen skal inndele Finnmark i særskilte utredningsfelt. Den har nå fastsatt de to første utredningsfeltene, Stjernøya/Seiland og Nesseby, og kunngjør at rettighetskartleggingen starter i disse to feltene, med oppfordring til mulige rettighetshavere om å melde fra til kommisjonen.

 

Samtidig er kommisjonens hjemmeside – www.finnmarkskommisjonen.no – gjort offentlig tilgjengelig. Publikum vil her finne mer informasjon om kommisjonens mandat, sammensetning, arbeidsmåte og det rettslige grunnlaget for virksomheten.

 

Kommisjonens rettighetskartlegging skal skje med grunnlag i gjeldende rett og omfatte den grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog 1. juli 2006. Denne grunnen omfatter om lag 95 % av arealet i Finnmark (44 000 km²).

 

Tanken bak Finnmarkskommisjonen er å få til en raskere og mer fullstendig avklaring av rettighetsforholdene i Finnmark enn hva som hadde vært mulig gjennom de vanlige domstolene. Parter som er uenige i kommisjonens konklusjoner kan bringe spørsmålene inn for Utmarksdomstolen for Finnmark, og eventuelt videre til Høyesterett.

 

Kommisjonsleder Jon Gauslaa, sier at han ser frem til å komme i gang med arbeidet.

 

Kontaktperson:

Kommisjonsleder Jon Gauslaa, telefon 22 99 93 22 (a) eller 41 54 57 56 (mob).

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS