• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
FOLKEAVSTEMNING

Folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms

Vil du stemme? - Informasjon om folkeavstemningen.

Finnmark fylkesting har vedtatt at det skal gjennomføres en folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Avstemningsdagen er satt til 14. mai. Forhåndsstemmegivningen på papir starter mandag 7. mai og avsluttes fredag 11. mai. E-valgstemmegivningen vil foregå i hele perioden, mandag 7. mai til mandag 14. mai kl. 21.00.

Gjennomføring av folkeavstemningen

Stemmerettsalderen er satt til 18 år – den samme som myndighetsalderen. Velger må være manntalsført i Finnmark per 14.03.2018 og fylle 18 år innen utgangen av 2018.

Valgkort skal ikke brukes, og velgeren må kunne legitimere seg ved bruk av gyldig identitetskort.

Det vil være mulig å kunne avgi stemme via både internett (e-stemme) og på tradisjonelt vis med stemmeseddel.

Dersom det møter opp velgere som ikke er hjemmehørende i kommunen, vil valgfunksjonærene hjelpe velgeren å avgi sin stemme som e-valgstemme.

Stemmesedlene som benyttes vil ha mulighet for avkrysning for tre valg – Ja, Nei og Blank.

 

Åpningstider og valglokale

Meir informasjon kommer.

 

Valgansvarlig Britt-Inger Olsen

britt.inger.olsen@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS