• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gardsbygg

FOLKEMØTE om nytt oppvekstsenter

Kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 14.april kl.19.00

Det planlegges et nytt oppvekstsenter i Varangerbotn, og arbeidsgruppa skal legge saken fram for kommunestyret i juni 2009.

En konsulent er engasjert for å lage skisse og kostnadsoverslag. Første utkast av skissa er forelagt kommunestyret, og flere innspill ønskes.

Rådmannen inviterer befolkninga i Nesseby kommune til å komme med flere innspill. Dersom noen ønsker og se skissa før følkemøtet så ligger skissa på Nesseby biblioteket .

Alle velkommen!

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS