• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fyring

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Fra og med 01.01.2020 er det forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger.

Fritidsboliger er unntatt forbudet. Driftsbygninger i landbruket er unntatt forbudet fram til 2025.  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1083/M1083.pdf

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS