• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
løvetann_100x98

Forebyggende rustiltak for barn og unge i Nesseby.

Nesseby kommune har startet et forebyggende prosjekt for barn og unge. Hovedideen er å identifisere problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med en svært liten innsats.

   Nytt prosjekt ved hjelpetjenesten

 

Nesseby kommune ved hjelpetjenesten har nylig startet med et prosjekt i tidlig intervensjon på rusområdet hos barn og unge(0-18 år). Hovedmålet med prosjektet er at barn og unge i kommunen skal ha et trygt oppvekstmiljø der alle blir sett og hørt, og at eventuelle vansker kan fanges opp så tidlig som mulig for å unngå problemutvikling.

Kommunen har over tid hatt fokus på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge og rusproblematikk, men ønsker gjennom et prosjekt å utvikle et mer systematisk og metodisk arbeid i feltet.

Hovedideen bak tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med en svært liten innsats. Arbeidet vil innebære samarbeid med bl.a. skoler, barnehage, helse, kultur, barn og unge og foreldre.

Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet.

Prosjektet planlegges å ha en varighet på 3 år.  Birgit Länsman er ansatt i 100 % prosjektstilling. Hun har kontor på rådhuset og har tlf 404 40 533. E-post:birgit@nesseby.kommune.no

Vi ønsker samarbeid med alle som er interessert i temaet eller har innspill/ideer til arbeidet. Ta gjerne kontakt!

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS