• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Formannskapsmedlemmer 2019-2023

Knut Inge Store                      Arbeiderpartiet (AP)                          Ordfører                     knut.store@nesseby.kommune.no                 40440501

Hanne Iversen Noste              Arbeiderpartiet (AP)                          Varaordfører              hanne.iversen88@gmail.com                        97629086

Marit Kjerstad                        Tverrpolitisk Liste (TVP)                  Medlem                      marit.kjerstad@nesseby.kommune.no            91697104

Ingeborg Johansen Reisænen Senterpartiet (SP)                              Medlem                      ingeborg_reisan1@hotmail.com                   90768690

Anja Karoline Pedersen Noste  Sámeálbmot bellodat (SFP)               Medlem                    anja.Noste@nesseby.kommune.no        41664490

Kristian Bergstø                     Arbeiderpartiet (AP)                          Varamedlem               kristian.bergsto@nesseby.kommune.no        99597305

Sissel Røstgaard                     Sosialistisk Venstreparti (SV)            Varamedlem              sisselrgaard@gmail.com                               47330216

Jan Hansen                             Arbeiderpartiet (AP)                          Varamedlem              jan.hansen@nesseby.kommune.no               45602602

Kaisa Store                             Arbeiderpartiet (AP)                          Varamedlem              kaisa.store@nesseby.kommune.no               45219439

Hege Anita Roska Wikstad   Arbeiderpartiet (AP)                          Varamedlem              hegeanitaroska@hotmail.com                       95066726

Øystein Nilsen                       Senterpartiet (SP)                               Varamedlem              allddagas@gmail.com                                   48224130

Kjell-Harald Erichsen            Senterpartiet (SP)                               Varamedlem              kjell.harald.erichsen@gmail.com                 41473733

Jan Ivvár Smuk                      Høyre (H)                                           Varamedlem              ji.smuk@gmail.com                                      41452208

Berit Ranveig Nilsen             Sámeálbmot bellodat (SFP)                 Varamedlem              berit.nilssen@tana.kommune.no                   90128739

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS