• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Høring-nyelvbru

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for E6 Nyelv/ Ođđajohka bru

Dagens bru skal skiftes ut. Brua er i dårlig forfatning, med skader som ikke lar seg reparere. Brua er smal, og tilstøtende veger oppfyller ikke dagens standardkrav. Ny bru og veg skal etter planen åpnes for trafikk i 2017.

Last ned/vis dokumentene ved å klikke på lenkene:

Høringsbrev.pdf
Planbeskrivelse - Nyelv1.pdf
Plankart.pdf
Planhefte - Nyelv3.pdf
Planbestemmelser - Nyelv3.pdf
Fagrapport landskapsarkitektur.pdf
Grunneierliste Nyelv bru_januar16.pdf

Vi inviterer samtidig til informasjonsmøte i personalhytta til Statens vegvesen i Nyelv/Ođđajohka 12. april 2016 klokken 1800. På møtet vil vi orientere om planforslaget og om muligheten for medvirkning. Møtet vil bli annonsert i lokalavisene. 

 

Merknader til planen

Du kan sende innspill og merknader til planen hit:

Statens vegvesen Region nord, 

Dreyfushammarn 31, 

8002 Bodø

eller på e-post: firmapost-nord@vegvesen.no.

 

Frist for innspill og merknader er 3. mai 2016. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS