• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
skuter_150x98

Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - høring

Her presenterer Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget omfatter en ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og en tilhørende forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i Finnmark og Nord-Troms.

Link til direktoratet for naturforvaltnings høring

Spørsmål/kommentarer kan også sendes på e-post til postmottak.dn@dirnat.no. Merk henvendelsen ”Høring motorferdsel”.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS