skuter_150x98

Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - høring

Her presenterer Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget omfatter en ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og en tilhørende forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i Finnmark og Nord-Troms.

Link til direktoratet for naturforvaltnings høring

Spørsmål/kommentarer kan også sendes på e-post til postmottak.dn@dirnat.no. Merk henvendelsen ”Høring motorferdsel”.

21.08.2007 Sten Gøran Olsen
Tips en venn  Skriv ut