• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Fylkesmannen i Finnmark vurderer å foreslå sammenslåing av Nesseby og Tana kommuner

Fylkesmannen i Finnmark informerte i møte med ordførerne i Nesseby og Tana om at de vurderer å foreslå til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunene slås sammen.

Ordfører Knut Store i Nesseby kommune og ordfører Frank M. Ingilæ i Tana kommune synes det er synd at lokaldemokratiet blir satt til side. Begge kommunestyrene har vedtatt at de vil forbli egne kommuner etter kommunereformen.

Fylkesmannen har fått i oppdrag av KMD å gjøre en selvstendig vurdering av hvilke kommuner som bør slås sammen i Finnmark. Fylkesmannens frist til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 1.oktober.

Stortinget vil  gjøre endelig vedtak i kommunestruktur i 2017.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS