• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Scooter-2012

Fylkesmannen opprettholder stengingen av løype 11 - Nyelvløypa

Løypa har vært stengt siden februar av hensyn til beitesituasjonen for reindrifta. 

Fylkesmannen vedtok 21.februar stenging av skuterløype 11 - Nyelvløypa etter anmodning fra Reinbeitedistrikt 6. Etter mye pågang fra publikum tok Nesseby kommune i uke 11 kontakt med Fylkesmannen for å be om en oppdatering på situasjonen. Fylkesmannen ba så reindriftsavdelinga i Karasjok om en vurdering. Tilbakemeldingen derfra var: "...-i de høyere liggende områder så er beitet låst, det er i de lavere liggende områder beitet er tilgjengelig, derfor anmoder vi at skuterløype nr. 11 Nyelva holdes stengt enda en periode." På bakgrunn av dette besluttet Fylkesmannen at løype 11 fortsatt holdes stengt inntil videre, og at dispensasjoner for skuterkjøring på sørsida fortsatt er inndratt. 

Kommunen følger opp saken, og vil publisere egen sak på her på hjemmesiden så snart vedtaket oppheves. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS