• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
scooter_100x100

Fra 12. februar til om med 11. mars

Fylkesmannen vedtar midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune

Dette gjelder Nyelvløypa (løype 11) fra Sundejávri til Suolojávri, samt inndragning av dispensasjoner for området rundt Diergiløypa (løype 10). 

Reinbeitedistrikt 6 har anmodet om midlertidig stenging av Nyelvløypa (løype 11) fra Sundejávri til Suolojávri, samt inndragning av dispensasjoner for området rundt Diergiløypa(løype 10). I henvendelsen fra distriktet er det opplyst at det er mye rein i området og at dette området ikke er beitet ferdig.

Reinbeitedistrikt 6 har fått innskrenket sine vinterbeiteområder. Fylkesmannen legger derfor til grunn at det er mer rein i det aktuelle området enn tidligere år. Vinterbeitene er minimumsbeite for distriktet, og således avgjørende for distriktets produksjon. Det er derfor viktig at vinterbeitene kan utnyttes fullt ut. Dette forutsetter at reinen får ro til å beite. Forstyrrelser kan medføre at reinen trekker unna slik at beitene ikke blir utnyttet optimalt.

Se hele vedtaket her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS