• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
oppvekstsenter

Fylkesmannens tilsyn med Nesseby Oppvekstsenter viser kvalitet

Fylkesmannens tilsyn har konstatert at Nesseby kommune oppfyller regelverket på alle områder.

 

Se rapporten: tilsynsrapport Nesseby.pdf

Tema for tilsynet har vært tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. trinn, jf. opplæringsloven § 1-3, og skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolen oppfyller plikten til tidlig innsats i de ovennevnte fagene, jf. opplæringsloven § 13-10.
 
Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen oppfyller kravene til regelverket når det gjelder kravene til tidlig innsats i de ovennevnte fagene. 
Vurderinger og konklusjoner er gjort med bakgrunn i innsendt dokumentasjon og intervjuer med skoleeier, skoleledere, ansatte, foreldre og elever.
 
Tilsynet har ikke avdekket lovbrudd. I kapitlene ovenfor har vi konstatert at Nesseby kommune oppfyller regelverket på alle områder.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS