• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sykkelvei

Gang- og sykkelvegen igangsettes i høst

Den lenge etterlengtede gang- og sykkelvegen mellom gamle Vesterelv bru og Varangerbotn er nå ute på anbud.  Anbudsåpning vil bli foretatt 9. august og kontraktsforhandlinger vil bli gjennomført i løpet av måneden.  Arbeidet vil etter planen bli igangsatt 9. september og påregnes ferdigstilt innen 1. september 2014.

I hht. fremdriftsplanen til Statens Vegvesen vil anbudsåpning og kontraktsforhandlinger bli gjort i løpet av august måned og det praktiske arbeidet med gang- og sykkelvegen bli igangsatt i løpet av september måned.  Som en forberedelse til fremføring av "Karlebotn-vann" til Nyborg, har Statens Vegvesen og Nesseby kommune inngått et samarbeid ved å legge vannrør med større kapasitet i vegfyllingen.fram til Varangerbotn. 
 

G/s-vegen vil bli anlagt på østsiden av E-6.  Iflg. fremdriftsplanen vil det i løpet av 2013 kun  bli lagt en grovfylling mellom gamle Vesterelv-bru og Varangerbotn,  Det vil også bli satt opp nye lyspunkter samt byttet armatur på vegbelysningen langs vegen til rådhuset.

Pga. dårlige grunnforhold i området, vil kryssing av "Hildur-bekken" bli satt ut som et eget prosjekt og gjennomført i løpet av 2014.

Gang- og sykkelvegen vil ha en lengde på ca. 1,5 km. Den kommunale vegen langs rådhuset inngår som en del av g/s -vegen.  Det vil bli satt opp 49 nye lysmaster og eksisterende gatebelysning på vegen langs rådhuset skal oppgraderes.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS