• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
folkeuniversitetet

Gratis kompetanseøkning i reindrift, duodji og sjøsamisk fiske

Folkeuniversitetet Nord tilbyr ansatte gratis kompetanseøkning og retter oss spesielt inn mot reindrift, duodji og sjøsamisk fiske i Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby

NORSK

Dersom det er arbeidsinnvandrere/fremmedspråklige eller to-språklige i bedriften har vi mulighet å tilby disse kurs i Norsk (lesing, skriving, muntlig), evt. Norsk med samfunnskunnskap.

De ansatte bør kunne forstå Norsk-undervisningen, dette er altså ikke et rent nybegynnerkurs. Det er også mulig å tilby et rent Samiskkurs istedenfor Norsk, eller at undervisningen kombineres med begge språk.

 

DATA, digitale ferdigheter- undervisningen kan skje på Samisk

Det blir undervist i grunnleggende ferdigheter som det forventes at vi behersker i et digitalt samfunn.

Økt kunnskap gir uttelling både i arbeid samt i privat regi, noe som kan gi deltakerne en forenklet hverdag og økt motivasjon for videre opplæring.

 

Begge kursene legges opp med fagspesifikk vinkling i undervisningen slik at kurset oppleves praksisnært og matnyttig for den enkelte.

Dette kan også være noe innhold med forberedelser til fagbrev, eksamen, skrivetrening, kommunikasjon på arbeidsplassen mm.

Kursstedet blir lokalt. Vanlig fremdrift er kveldstid ca. 2 ganger pr. uke. Fremdrift tilpasses deltakernes ønsker og behov i samarbeid med lærer.

 

Søknadsfrist er 10.11.16. Se vedlegg for mer informasjon, eller ta snarest kontakt ved uklarheter.

 

Kursene er gratis for bedrift og deltakere, men det forventes at bedriften bidrar med en egenandel. Her kan dette være f.eks.  rekrutterings- og motivasjonsarbeidet ovenfor ansatte, evt. stille undervisningslokale til disposisjon eller dekke lærerbøkene. Det forventes at arbeidstakersiden er informert og representert om eventuelle kurs, dette er gjerne tillitsvalgt i bedriften.

 

Vi håper dere finner kompetanseøkningen interessant, bedrifter som ønsker å vurdere dette til sine ansatte tar kontakt med undertegnede for mer informasjon.

Det er ulikt antall timer og innhold som kan tilpasses ønske i bedriften. Vi snakkes!

midt-troms@folkeuniversitetet.no

https://www.folkeuniversitetet.no/Kontakt-oss/Nord

Kursmagasin

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS