trygghet

Gratis trygghetsalarm

Kommunestyret vedtok på siste møte, 7.11.07, at trygghetsalarmer skal tilbys gratis i 2008.
Formannskapet hadde i sin innstilling foreslått å beholde dagens egenadel på trygghetalarmer på kr. 55,- pr. måned. Kommunestyrets flertall støttet Torgeir Olsens(FRP) forslag om gratis trygghetsalarm. Olsen begrunnet sitt forslag med at trygghet ikke skal koste, og sa videre at den samlede omkostningen vil bli såpass liten at det kan spares inn på andre områder.
09.11.2007 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut