Heidi

Heidi Jernsletten er tilsatt som avdelingsleder

Helsesøster Heidi Jernsletten er tilsatt som avdelingsleder for helse og forebyggende helsearbeid i Nesseby kommune. 

Hun har personalansvar for jordmor, helsesekretærer, økonomiansvar for ansvarsområdet og er faglig kontaktperson inn mot felles legetjeneste med Tana og med fysioterapitjenesten vår i Nesseby.

Virksomhetsleder for pleie og omsorg har samme ansvar for kontakt med felles legetjeneste Tana- Nesseby for sykehjem og hjemmetjeneste. Den nye organiseringen er i samarbeid med de ansatte og med de ansattes organisasjoner.

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut