• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Hjelpemiddeltjenesten - det kommunale hjelpemiddellageret

Det finnes en rekke hjelpemiddler som benyttes i dagliglivet for å gjøre hverdagen enklere for personer med ulike funksjonshemninger.

Tema
Hjelpemiddler i hjemmet

Beskrivelse

Det kommunale hjelpemiddellageret forvalter de kommunale hjelpemidlene og har ansvar for distribusjon av hjelpemidler som tilstås gjennom Folketrygden.  Det har ansvar for enkel service og reparasjon av hjelpemidler. 
Det kommunale hjelpemiddellageret har også ansvar for installasjon av og teknisk kontroll på trygghetsalarmer og installasjon av nøkkelbokser.
 

Målgruppe
Alle som bor i eller midlertidig oppholder seg i Nesseby  kommune har rett til nødvendig helsehjelp.
 
Kriterier/vilkår

Den som  har funksjonsproblemer på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte har rett til tjenester fra oss.
 
Pris for tjenesten
Det koster ingenting å låne hjelpemidler, men i visse tilfeller må du betale et depositum som du får tilbake ved tilbakelevering av hjelpemidlet.
 
Regelverk
Gjeldende lover og regelverk:
Lov om helsetjenester i kommunen
Forskrift om habilitering/rehabilitering
 
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten:
Koordinator for habilitering og rehabilitering kan kontaktes for hjelp til å søke om hjelpemiddler: tlf: 78 96 01 43

Ved akutt behov for å låne hjelpemidler, kan det tas direkte kontakt med det kommunale hjelpemiddellageret som ligger på Nesseby helsesenter.
Ved varig behov for hjelpemidler (over to år), skal det søkes til NAVHjelpemiddelsentral.  En slik søknad bør være begrunnet av helsepersonell.  Det anbefales å ta kontakt med kommunens koordinator for habilitering og rehabilitering eller fysioterapeut.

Ved akutt behov for hjelpemiddel ta direkte kontakt til Pleie- og omsorg.

Søknadskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknadskjema ved å hnevende deg til Pleie- og omsorg. Søknaden vil bli videresent til hjelpemiddelsentralen i Lakselv.

Samarbeidsartnere

Hjelpemiddelsentralen, fysioterapeut, hjemmetjenesten, fastleger, sykehus, rehabiliteringsavdelinger, skoler/barnehager
 

Klagemulighet
Vedtaket fattes av hjelpemiddelsentralen i Lakselv. Enkeltvedtak kan påklages j.fr. Forvaltingsloven §28. I henhold til Forvaltingsloven §29 er kalgefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkerne har mottatt medling om vedtak.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 78 96 01 41
Postadresse: Nyborg, 9840  VARNGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby helsesenter

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS