• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Fjord_200x167

Høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Frist for høringsinnspill er 30.september 2020.

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

Planprogrammet ble behandlet i styringsgruppa i møte 29. juni, sak 03/20.

Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende plan per kommune på kommuneplannivå.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på Sør-Varanger kommune sine hjemmesider:
https://www.svk.no/planportal.363160.no.html

Direktelink: https://www.svk.no/til-hoeringoffentlig-ettersyn-planprogram-til-interkommunal-kystsoneplan-for-varanger.6321188-364152.html

Innspill:
Innspill til planarbeidet kan skrives inn på Sør-Varanger kommunes hjemmeside,
sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,
eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.
Frist for innspill er 30. september 2020.
Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

Det vil avholdes åpne innspillsmøter i hver av kommunene i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS