• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

ID 476 – Ledig fast stilling som kommunelege ved legesenteret for Tana og Nesseby, kontorsted Nesseby

Stillingen er ledig for tiltredelse fra og med 1.9.14 eventuelt etter nærmere avtale med kommuneoverlege.

Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en sjøsamisk kommune i Øst-Finnmark med ca 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Nærmeste by og flyplass ligger i Vadsø 50 km fra Varangerbotn og det er 1 ½ times kjøring til Kirkenes flyplass som har flere daglige direktefly til Oslo.Nesseby kommune tilbyr gratis barnehage.

Tana kommune har ca 3000 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer.

Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene.

Kommunene tilhører det samiske forvaltningsområdet og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Legesenteret for de to kommunene har til sammen 5 fastlegestillinger og 2 turnusleger. Det er nå ledig en fastlegestilling ved senteret. Hovedoppgavene vil være kurativ legetjeneste. I stillingen inngår også offentlig helsearbeid og tilsynsoppgaver. Arbeidsstedet for denne stillingen vil være i Nesseby kommune.

 

Vi kan tilby:

- Inspirerende fagmiljø

- Gunstige skatte- og avgiftsordninger innen tiltakssone for Finnmark

- Veiledning i utdanning til spesialist i allmennmedisin

 

Personlig egnethet og tilknytning til området vektlegges.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse.Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved hendelse til kommuneoverlege Anders Hoel Gabrielsen, e-post legestasjonen@tana.kommune.no eller tlf. 455 17 700.

 

Søknad med ID-nr, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller via e-post:postmottak@tana.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 20.6.14

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS