• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
egenberedskapslager-2

Iežasgearggusvuođavahkku 2019

Golggotmánu 28. gitta skábmamánu 3. beaivái čađahuvvo iežasgearggusvuođavahkku, vuosttas geardde. Dainna áigumušain ahte álbmoga ráhkkanahttit heahtegearggusvuhtii.

Lea og dus dan mađe veahkeneavut ahte birgešit golbma jándora čáži ja el-rávnnji hága, jus dat jávkkašii? Golggotmánu 28. beaivve álggii riikkaviidosaš bargovahkku mas lea fokus iežasgearggusvuhtii. Áigomuš iežasgearggusvuođavahkuin, mii bistá golggotmánu 28. beaivve rájes gitta skábmamánu 3. beaivái, lea ráhkkanahttit álbmoga heahtegearggusvuhtii. Eiseváldit bivdet buot bearatgottiid Norggas dahkat moadde ášši buoridit iežaset gearggusvuođa.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredeskap) lea ráhkadahttán konkreahta rávvagiid maid sáhtát lohkat  sikkehverdag.no. Doppe gávnnat ee. árvalusaid maid dárbbašat vai birgešit ruovttus golbma jándora čázi ja el-rávnnji hága. 

Manin iežasgearggusvuođa rávvagat dál?
Leat máŋga beali mat dagahit ahte álbmot oažžu riežasgearggusvuođa rávvagiid dál. Neavrres dálkkit lea stuorimus sivvan. Garra dálkkit sáhttet dagahit ahte olusat masset ovdamearkka dihtii elrávnnji, čázi dahje mobiilaneahta.

Dasa lassin leat mii geat ássat Norggas – mii lea máilbmi ráfáleamos ja stabiila riika – hárjánan ahte eanaš doaibmá nu go galgá. Leat máŋga bálvalusa ja doaimma masa mii leat sorjavačča beaivválaš eallimis. Mii lea min hearkkesvuohta.

Don leat oassi Norgga gearggusvuođas

Vaikko vel mii orrut máilbmi ráfáleamos riikkas de sáhttet eahpesávahahteš dáhpáhusat geavvat midjiide ge. Go servodahkii čuohcá stuorra dáhpáhus dahje kriisa, de leat olusat geat dárbbašit veahki. Jus eambbosat mis sáhttet áimmahuššat iežamet ja olbmuid min birra dáhpáhusas, de sáhttit veahki bidjat dohko gos dan eanemusat dárbbašit. Dán láhkai leat don oassi Norgga gearggusvuođas.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS