• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
interreg

INARI OG NESSEBY KOMMUNER BYGGER NETTVERK I REISELIV

Inari og Nesseby kommuner starter med grenseoverskridende samarbeidsprosjekt: ”Verktøy for utvikling av reiseliv i Varanger regionen og Nord-Lappland”.

Med internasjonalt samarbeidsprosjekt skapes verktøy for utvikling av reiseliv i Varanger og Nord-Lappland regioner

Inari og Nesseby kommuner starter med grenseoverskridende samarbeidsprosjekt: ”Verktøy for utvikling av reiseliv i Varanger regionen og Nord-Lappland”. Over 5oo års kontakt mellom befolkningene i Inari og Nesseby kommuner er en naturlig bakgrunn for samarbeid mellom kommunene. Med ny oppstartet internasjonalt samarbeidsprosjekt skapes verktøy for tettere samarbeid innen reiseliv. Nye reiselivsprodukter skal utvikles i forbindelse med scooterløype til Ishavet, Enarestien vandringsløype og fjordfiske.

Hovedmålet for prosjektet er å tilrettelegge for utvikling av samarbeidet mellom bedriftene i Nord-Lappland og Varanger med fokus på reiselivsnæringen. Dette gjøres ved å benytte den kompetansen som reiselivsnæringen i Nord-Lappland innehar kombinert med potensialet i Varanger området.  I Nord-Lapplands syn er Varanger regionen viktig trekkraft for reiselivsaktører og i det hensynet en interessant utviklingsområde. Utveksling av kunnskap blant næringslivsaktørene spiller en stor rolle i prosjektarbeidet. Målet er å tilrettelegge for kontakt og nettverksbygging mellom aktører innenfor reiselivsnæringen. Gjennom dette arbeidet skal det bygges nettverk mellom reiselivsaktørene i området, gjøre dem kjent med tilbud av på begge sider av grense og holde tett kommunikasjon innen nettverket. 

Målet er å få på plass infrastrukturen slik at det kan utvikles nye reiselivsprodukter ved grenseoverskridende samarbeid, og på slik nivå at det tilfredsstiller etterspørselen fra reiselivsnæringen.

 

Gjennom samlet markedsføring av de nye produktene profileres reiselivsnæringen i Nord-Lappland og Varanger regionen som en felles helårig destinasjon for arktiske naturopplevelser. Nye reiselivsprodukter skal utvikles i forbindelse med scooterløype til Ishavet, Enarestien vandringsløype og fjordfiske.

Videreutvikling av scooterløype er basert på det eksisterende Arctic Trail- konseptet. Målet er å utvikle løypen fra Nord-Lappland til Ishavet slik at det åpner for en videre utvikling av ishavssafarier for finske og norske safariselskaper. I tillegg ønsker prosjektet også å utvikle vandringstier som kan benyttes av reiselivsnæringen. Innenfor dette skal Enarestien utvikles til et tematisk reiselivsprodukt for nasjonale og internasjonale marknader. I tillegg er målet å utvikle fjordfiske til et helårig reiselivsprodukt. Varangerfjorden er særpreget ved at den er en del av Ishavet, og den eneste store fjorden hvor deler av fjorden er tilfrosset, noe som tilrettelegger for havfiske både fra båt og is.

Prosjektet har fått finansiering fra Europeiske Unionens Interreg 4A Nord – program. I tillegg medfinansieres prosjektet i Finland fra Lapplands forbund, både Inari og Utsjok kommuner og bedriftene som er med i prosjektet. I Norge er medfinansiører i prosjektet Nesseby og Tana kommunene, Indre-Finnmarks utviklingsselskap, Sametinget, Finnmarkseiendommen, Innovasjon Norge og Finnmarks fylkeskommune. Fra reiselivsbedrifter i Inari er LuontoLomat Oy og Snow&Lake Inari med i prosjektet, så som Hotell Luossajohka og Nuorgamin Lomakeskus i Utsjok.  Fra reiselivaktørene i Nesseby er Varjjat Ferie og Fritid, Jegerstua, Ruitu AS, Grassbakken hytte og båtutleie og Edgar Olsen med M/S Vesterelvajenta.  

I Finland koordineres prosjektet av Inari kommune og i Norge Nesseby kommune. Nærmare opplysning om prosjektet i Finland kan rettes til prosjektleder Teemu Mikkola og i Norge til prosjektleder Elina Hakala.

  

Kontaktinformasjon:

 

Teemu Mikkola                        Elina Hakala

teemu.mikkola@inari.fi            elina.hakala@nesseby.kommune.no

(+358)400 174837                  (+47) 78960041

 


 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS