• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Toril Vara

Konst. avdelingsleder hjemmetjenesten

toril.vara@nesseby.kommune.no

Telefon: 40 44 06 43

Besøksadresse: Nesseby Helsesenter

Nesseby helsesenter
9840 VarangerbotnAnsatte telefon
Navn Tittel Telefon
Anders Smuk Økonomikonsulent 40 44 05 92
Anette Smuk Buljo Giellakonsuleanta / språkkonsulent 40 44 05 47
Anja H. Sagen Lærer
Anja Noste Lærer oppvekstsenter
Anja Stina Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84
Anne Fidje Store Pleiemedarbeider omsorgsbolig for funksjonshemmede 40 44 05 39
Anne Gro Stadheim Lærer
Anne Line Jensen Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 05 31
Avlastningsbolig for barn 40 44 05 39
Barneverntjenesten for Nesseby og Tana 40 44 06 10
Bent Johansen Arkiv/Web 40 44 05 49
Bjørn Steinar Mathisen Utearbeide/Brannbefal 40 44 06 66
Britt Inger Olsen Utvalgssekretær, konsulent Husbanksaker, Plan, utvikling og stab 40 44 05 04
Bård Olsen Vaktmester 94 82 69 44
Charles Petterson Kommunedirektør 41 41 95 56
Einar Hansen Formann, Vaktmestertjenesten 40 44 05 17
Eirik Vorren Stabsleder 40 44 05 05
Eirin Noste Konsulent 40 44 05 36
Eli Bomban Konsulent teknisk 40 44 05 24
Elisabeth Reisænen Lærer
Eva Johnsen 40 44 05 82
Gladys Berntsen Lærer
Hanne Kjærra Barnets kontaktperson 40 44 06 16
Heidi Jernsletten Helsesøster / Avdelingsleder for helse og forebyggende helsearbeid 40 44 06 33
Heidi Johansen Virksomhetsleder oppvekstsenter 40 44 05 03
Heidi Olsen Flyktningkonsulent 40 44 05 06
Hilde Christine Soini Fagleder for omsorgsboligen 40 44 05 33
Hilde Merete Nilsen Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 84
Hilde Store Jordmor 40 44 06 59
IT-support Nesseby/Tana 46400399
Inga Karine Buljo Barnehagelærer
Ingmar Store 48 06 01 44
Jaana Kinnunen Konst. avdelingsleder for institusjon 40 44 06 54
Jannice Onseng Barnets kontaktperson 40 44 06 15
Jill Cathrin Eikjok Miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten 40 44 05 38
Jon Arne Johnsen Miljøterapeut omsorgsbolig for funksjonshemmede
Jørgen Betten Biblioteksjef 40 44 05 54
Jørn Opdahl Virksomhetsleder næring, plan og teknisk 40 44 05 12
Kaisa Store Miljøterapeut
Karin Pettersen Prosjektleder barneverntjenesten 40 44 06 13
Katrina Dikkanen Lærer
Knut Store Ordfører 40 44 05 01
Kristian Bergstø Lærer
Kristine Larsen Barnets kontaktperson 40 44 06 17
Kåre Aasprong Virksomhetsleder Nesseby oppvekstsenter 40 44 05 77
Laila Smuk Virksomhetsleder oppvekst 404 40 576
Leena Guttorm Avdelingsleder hjemmetjeneste 40 44 06 48
Lene Magga Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 40 44 06 40
Lilly Roska Sekretær / Lærer 40 44 05 71
Line Løkken Barnevernleder 40 44 06 12
Linn-Jeanett Bergmo Assistent
Liss Beate Mikalsen Barnets kontaktperson 40 44 06 14
Marit Kjerstad Lærer
May-Bente Røstgaard Psykisk helsearbeider 40 44 06 67
Merethe Olsen
Mette Beddari Sekretær legekontor 40 44 06 00
Mona Olsen Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84
Máret Ingá Smuk Virksomhetsleder språk og kultur 40 44 05 46
Márgget Smuk Økonomirådgiver 40 44 05 93
Nina Beddari Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 06 52
Nina Margit Konsulent 40 44 05 45
Per Ove Roska Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Ragnhild Irene Nilsen Styrer i Barnehagen 40 44 05 80
Ravdna Gaup Sykepleier
Renate Nilsen
Ritva Nystad Språkkonsulent 40 44 05 52
Roy Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter 40 44 05 25
Rune Løvås Fysioterapeut 40 44 06 55
Sissel Saua Virksomhetsleder økonomi 40 44 05 90
Siv Laila Varsi Pedersen Lærer
Sten Olsen Rådgiver / Brannsjef 40 44 05 07
Susanne Schjolberg Lærer
Thelma Bergheim Konstituert virksomhetsleder for Bo- og omsorg 40 44 06 41
Thomas Pettersen Assistent
Tommy Olsen Vaktmester 40 44 05 20
Toril Vara Konst. avdelingsleder hjemmetjenesten 40 44 06 43
Vakt Teknisk 40 44 05 18
Vanja Trane Trosten Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 81
Verner Methi Hjelpemiddelformidler 40 44 06 42
Vidar Gaski Utearbeider, teknisk 40 44 05 19
Viltnemda Viltnemda 40 44 06 90
Øyvind Bruhn Munkebye Lærer
Web levert av CustomPublish AS