• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

2017-12-14 SOMÁ! - Vi kjører med hest og slede
2017-12-08 Kommunestyremøte
2017-12-14 Følgende skuterløyper åpnes f.o.m. 15. desember
2017-12-08 Innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte den 15.12.16
2017-06-12 Møteoversikt for dispensasjonsutvalget i 2018
2017-12-05 Tilskudd til verdiskapings-prosjekter 2018
2017-12-04 Det digitale radioskiftet kommer til deg
2017-11-29 Nesseby kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021
2017-11-28 Årsbudsjett og økonomiplan
2017-11-27 ØNSKER DU JOBB?
2017-11-23 Sykepleier 50%
2017-11-13 Kalender 2018
2017-11-07 Gebyrregulativ 2018
2017-11-07 Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket
2017-11-01 Direktør
2017-10-31 Kollektivknutepunkt Varangerbotn – orienteringsmøte
2017-10-25 Influensavaksinering i nesseby
2017-10-25 Høring - regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018
2017-10-25 Kokk med fagbrev og kjøkkenassistent ved Nesseby Helsesenter
2017-10-24 Foreldresamling i Nord-Norge
2017-10-20 Reguleringsplan for kollektivknutepunkt Varangerbotn og næringsområde Varangerbotn til offentlig ettersyn
2017-10-20 Vannavstenging mandag 23/10-17
2017-10-13 Vi mangler bøssebærere til 3 roder i Nesseby 22. oktober
2017-10-10 Varsel om oppstart av detaljregulering for Vesterelv avløpssone i Varangerbotn, Nesseby kommune
2017-10-12 Informasjon om legevaktordningen med kontaktinformasjon
2017-09-28 Kurs for gründere eller deg som har en god ide
2017-10-11 SAMISK SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE 2018 - 2021
2017-10-03 Returordning på fritidsbåter
2017-09-28 KOMMUNESTIPEND
2017-09-27 Lekkasje i Karlebotn
2017-09-26 6. februar- og 17. mai-arrangementene for de neste tre årene skal avtales
2017-09-26 SAMISK LESETREFF
2017-09-26 Isak Saba senteret tester bok om veving!
2017-09-25 Kulturminner i kommunen
2017-09-25 Natur, vern og bruk i Varanger
2017-09-20 Kulturminner i kommunen (KIK)
2017-09-21 Nesseby kommune selger bil - Mitsubishi L200 -03
2017-09-20 Brannøvelse på Nesseby kirkested torsdag 21.sept 2017
2017-09-19 Endelig valgresultat i Finnmark
2017-09-19 Ledige stillinger renhold
2017-09-14 HØRING - NAVNESAK SAMISKE ADRESSENAVN I NESSEBY KOMMUNE
2017-09-13 Endringer i møteplanen og formannskap- og kommunestyremøter
2017-09-12 Siste mulighet til å søke kulturmidler
2017-09-12 Kulturminnedagen 2017
2017-09-12 Invitasjon til Trygt Sápmi
2017-09-08 Kulturminnemyndigheten har midlertidig stoppet arbeidet med ny vannledning Karlebotn- Sirdaghoppi
2017-09-08 Parkeringsforbud ved krysset Nyborgmoen - E75 i Nyborg
2017-09-08 Signalanløp for buss til Karlebotn
2017-09-07 Nesseby kommunes næringsfond har fått nye retningslinjer
2017-09-05 Samiskspråklig friluftsdag
2017-08-28 SAMISKSPRÅKLIG JOIKEKURS
2017-08-30 Minner om møte i Dispensasjonsutvalget 13. september
2017-08-25 Bruk kofta og vinn penger!
2017-08-25 Vuonnamárkanat
2017-08-23 Øst-Finnmark regionråd søker daglig leder
2017-08-22 Kokevarsel opphevet
2017-08-21 Lykke til med nytt skoleår!
2017-08-15 Skolestart i Nesseby
2017-08-07 Fortsatt kokevarsel for abonnentene tilknyttet Nesseby Vannverk
2017-07-19 Barmarksløyper 1 og 3 åpner for kjøring fredag den 21. juli
2017-06-30 Alle barmarksløyper åpner fra 1.juli.
2017-07-03 Varanger Utvikling AS og Nesseby kommune inngår forlik
2017-06-30 Nesseby kommune heiser regnbueflagget
2017-03-13 Åpne scooterløyper i Nesseby kommune
2017-06-26 Møteprotokoll fra Kommunestyret 20.06.17
2017-06-23 Sommeråpningstider for biblioteket
2017-06-23 Heidi Jernsletten er tilsatt som avdelingsleder
2017-06-19 VINNERE AV TIL TOPPS I NESSEBY 2016
2010-05-28 Søk dispensasjon fra motorferdselsloven
2017-06-19 Nesseby herreds jeger og fiskerforening forvalter Bergebyelva og Vesterelva
2017-06-15 Redusert vannavgift
2017-06-03 Misfarget vann i Nesseby
2017-06-02 Ettersending av saker til formannskapsmøte 8. juni 2017
2017-06-01 Språkmotiveringsprisen 2017 til Jane Astrid Juuso
2017-06-01 Sommerles!
2017-05-31 Til topps i Nesseby!
2017-05-31 RYDDEAKSJONEN 2017-UKE 23 OG 24
2017-05-31 Innføringskurs 1 i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk – 20 stp
2017-05-22 TILSKUDD TIL DELVIS DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER
2017-05-18 SOMMERJOBB FOR UNGDOM 2017
2017-05-10 Vil du lære å sy Nesseby-sommerkofte?
2017-05-10 Rett til opphold i sykehjem - Kommunal forskrift
2017-05-10 Rydding av flygeavfall på Gassanjarg 2017
2017-05-10 Tømming av slamanlegg sesongen 2017
2017-05-05 Løyper med forlenget åpningstid
2017-05-04 Vuonnamárkanat søker parkeringsvakter og billettselgere!
2017-04-28 Tilbud fra Studiesenteret
2017-04-24 Kurs/studium i plan- og samfunnsutvikling for offentlig ansatte
2017-04-21 Utlysning av 17.mai-arrangement
2017-04-19 Kommunestyret 27. april utgår
2017-04-19 Nesseby kommune åpnet nytt fiskemottak på Kløvnes
2017-04-11 Fylkesmannen åpner skuterløype 11
2017-04-05 Kart og beskrivelse for avlastningsløype
2017-04-07 Invitasjon til intromøte om prosjektet SápmiAgri for sauenæringen
2017-04-04 Midlertidig stenging av scoterløyper
2017-04-03 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune
2017-04-03 PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN
2017-03-31 Midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby opphevet
2017-03-22 Nesseby kommune vil være språkbevaringskommune
2017-03-29 Tilbud fra Studiesenteret
2017-03-29 VAKE - Varanger Arctic Kite Enduro 2017
2017-03-24 Kokevarsel for Nyelv vannverk
2017-03-24 Nesseby kommune kjøper ASVO-bygget
2017-03-23 Politirådsmøte
2017-03-21 Samiskspråklig friluftsdag
2017-03-09 Søk barnehage- og SFO plass
2017-03-14 Kollektivknutepunkt Varangerbotn
2017-03-08 Nesseby kommune enige med sykepleierne i Norsk Sykepleierforbund om ny turnus
2017-03-07 Fuglåsen Skole til salgs
2017-03-07 Nesseby rådhus stengt på grunn av strømstans.
2017-03-06 Stipendordning for legestudenter
2017-03-03 Uenighet om turnus
2017-02-27 DIGIDEL-kurs
2017-02-27 Varsel om planarbeid nytt kollektivknutepunkt i Varangerbotn
2017-02-24 Ta samisk lærerutdannelse
2017-02-23 VBK treningssenter
2017-02-17 Strikkefestival 2017
2017-02-15 Årsregnskap med solid overskudd
2017-02-14 DEN INTERNASJONALE MORSMÅLSDAGEN
2017-02-10 Elg på veiene
2017-02-09 Fotoutstilling - «Barents - naturen kjenner ingen grenser»
2017-02-07 Samiska kyrkodagar 2017
2017-02-03 Starter arbeidet med Nyelv bru
2017-01-26 Kom med din sak!
2017-01-18 Snakk samisk når du trimmer
2017-01-13 Nytt dispensasjonssøknadsskjema
2017-01-04 Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
2017-01-03 Språkkurs - "Tar språket mitt tilbake"
2016-12-22 Beboerne på Alders- og sykehjemmet fikk ny TV til jul
2017-01-02 ØFAS tømmekalender 2017
2016-12-07 Historisk satsing på lærerutdanning i Finnmark og Nord-Troms
2016-12-06 Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2018 - 2020
2016-12-01 NAV Unjárga/Nesseby - Nye åpningstider
2016-12-02 Samiske tidsbilder
2016-12-01 Tilbud om GRATIS HPV-vaksinering
2016-12-01 RØYKVARSLERENS DAG 1. DESEMBER
2016-11-21 Problemer med mail
2016-11-21 Gratis barnehage
2016-11-10 Samiskkurs - "Tar språket mitt tilbake"
2016-11-08 En stor takk
2016-10-31 Agnete får Ole Vig-prisen
2016-10-27 Strikkefestival
2016-10-24 Kompetansepluss – søk penger til opplæring
2016-10-24 Gratis kompetanseøkning i reindrift, duodji og sjøsamisk fiske
2016-10-20 Kokevarselet ved Bergeby Vannverk opphevet
2016-10-19 INVITASJON TIL KURSET FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE
2016-10-10 Agnete får Åpenhetsprisen 2016
2016-10-03 Business start up – gratis etablererkurs for gründere
2016-09-22 Gahpirgoarrunkursa/Luesømkurs
2016-09-14 Fiskebruket på Kløvnes er i rute
2016-09-12 PÅMELDING TIL KULTURSKOLEN
2016-09-13 Kommunestyremøte
2016-09-13 Vannkvaliteten ved Bergeby vannverk
2016-09-09 Soma oppstart
2012-09-20 SOMÁ! Lek og lær på samisk!
2016-09-07 Innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte den 12.09.16
2016-09-07 Kulturminnedagen 2016
2016-09-07 UTDELING AV PAPIRSEKKER I UKE 36 OG 37
2016-08-31 Fellesmøte - Kulturskoleåret 2016/17
2016-08-30 FELLES INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE MELLOM NESSEBY OG TANA
2016-08-30 Har kartlagt jervens diett i nord
2016-08-29 Ekstraordinært formannskapsmøte
2016-08-25 Konsert
2016-08-25 Vuonnamárkanat
2016-08-24 Kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019
2016-08-23 Koftetrekning
2016-08-23 Samiskspråklig familietreff
2016-08-22 Ber jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein
2016-08-19 Aili Keskitalo til Vuonnamárkanat
2016-08-18 Skoleskyss
2016-08-17 Fylkesmannen i Finnmark vurderer å foreslå sammenslåing av Nesseby og Tana kommuner
2016-07-25 Utkast til kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019
2016-08-11 Utstilling på biblioteket
2016-07-28 Kokevarsel
2016-07-25 KOKEVARSEL OPPHEVET I SIRDDAGOHPPI OG NYELV
2016-07-15 Opplysningskilt ved Nesseby kirke
2016-07-08 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger
2016-07-07 Invitasjon til turskiltkurs
2016-07-07 Augustmøtet for Dispensasjonsutvalget flyttes
2016-07-01 Åpning av barmarksløyper
2016-06-24 Utlysning av kulturmidler for 2016
2016-06-21 Tre pensjonister ble feiret
2016-06-16 Vil du ta jegerprøven?
2016-06-20 Nye åpningstider for teknisk virksomhet
2016-06-17 Kommunestyremøte
2016-06-15 Skolerute 2016-17
2016-06-16 Kokevarsel for Sirddagohpe vannverk
2015-06-29 TILSKUDD TIL DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER
2016-06-14 TILSKUDD TIL DELVIS DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER
2016-06-08 Dispensasjonsutvalgsmøtet flyttes
2016-06-06 Nye kommunale planer
2016-06-03 Til topps i Nesseby 2016
2016-05-30 Resultat fra folkeavstemningen i forbindelse med kommunereformen
2016-05-30 Årsmøte - Nesseby skytterlag
2016-05-30 Temakurs norsktrening - flerkulturelt arbeid
2016-05-25 Vedrørende kommunale avgifter termin 2, med forfall 31.05.2016
2016-05-24 Ønsker du at Nesseby skal bestå som egen kommune eller ikke?
2016-05-23 Invitasjon til forelesning vedrørende spilleavhengighet, gaming og gambling.
2016-05-23 Kommunestyre- og formannskapsmøte utsettes
2016-05-20 Informasjon fra Sápmi Næringshage AS
2016-05-20 Næringsrapport skatt
2016-05-20 Tid for kirkegårdsstell
2016-05-18 Slamtømming
2016-05-18 Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen
2016-05-12 Se Agnetes MGP presentasjon
2016-05-10 Fosterhjemskampanjen: Har du rom for noen du kjenner fra før?
2016-05-09 Kunngjøring om konkurranse - Bygging av fiskemottak
2016-05-06 8. trinn m/foreldre ved oppvekstsenteret arrangerer 17. mai
2016-05-06 Norway Seafoods AS satser videre i Nesseby
2016-05-06 Oppvekstsenterutstilling 2016
2016-05-04 Snøskuterløypene stenges
2016-05-03 Vil du lære å sy Nesseby-sommerkofte?
2016-05-02 Somá - Sykling
2016-04-29 Er du innført i manntallet?
2016-04-26 Vaffelcafé på Menighetshuset
2016-03-08 Forslag til detaljregulering for E6 Nyelv/ Ođđajohka bru
2012-07-30 Utsendelse av kommuneplanens arealdel 2011-2021
2016-04-20 Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune
2016-04-19 Vil du selge varene dine på Vuonnamárkanat 2016?
2016-04-19 Utviklingsprogram for etablerte bedrifter i Nesseby
2016-04-18 25.000,- til 17. mai arrangøren!
2016-04-14 Bålforbudet mykes opp
2016-04-12 Rockebussen Finnmark 2016
2016-04-06 Vuonnamárkanat søker parkeringsvakter og billettselgere!
2016-04-04 Tidenes vårrengjøring på Nesseby bibliotek
2016-03-30 Varanger Arctic Kite Enduro 2016 - 4.-8. april
2016-03-30 Bli med på MGP postkortet!
2016-03-31 Løs hund i Reppenområdet
2016-03-31 Stor interesse for kommunereform-møte
2016-03-29 Johan Andreas Andersen mottar Aillohas-prisen
2016-03-22 Nesseby Brann og Redning setter fokus på gassvett og riktig fyring
2016-03-21 Aking i Meskelv
2016-03-21 Nesseby kommune skal søke tilskudd til utbygging av bredbånd
2016-03-20 Per Inge Olsen fikk Willy Oftedals Ærespris
2016-03-21 Nesseby kommune har tilsatt Unni Haug som virksomhetsleder for Pleie og omsorg
2016-03-08 PLASSER I BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNING FRA HØSTEN 2016
2016-03-01 Finnmarksløpet nærmer seg!
2016-03-04 Elgen i Finnmark – områdebruk og forvaltning i et landskap i endring
2016-03-03 Disse studiene kan du ta i Nesseby - Oppdatert
2016-03-03 En veiviser ved vold og overgrep
2016-03-02 Foreldreskole
2016-02-29 Kommunereformen - Hva skjer?
2016-02-29 Agnete vant!
2016-02-26 Lag nødplakat
2016-02-26 Fare for usikker is og overvann på Fuglevann/Loddejavri
2016-02-25 Vedteig
2016-02-17 Dette er de nye adressenavnene i Nesseby
2016-02-22 Send inn forslag på kandidat til "Vuokko-prisen" 2016
2016-02-22 Åpen dag i barnehagen
2016-02-22 Forslag til innretning på havbruksfond
2015-07-16 Adresseringsprojekt
2016-02-12 Fylkesmannen vedtar midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune
2016-02-11 Nesseby kommune vil oppgradere Nesseby vannverk
2016-02-09 Folkehelseprofilen for Nesseby kommune
2016-02-05 Har du lyst å studere hjemme i Nesseby?
Web levert av CustomPublish AS