• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Fakta

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ligger innerst i Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Hovednæringene har de siste 100 årene vært reindrift, jordbruk og fiske.  Geografisk så grenser vi til Tana, Sør-Varanger og Vadsø kommune. Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en 2-språklig kommune der samisk og norsk språk er likestilt.  

Kommunen har veldig god barnehagedekning, godt pleie- og omsorgstilbud og ofte er avgangselevene i ungdomsskolen på topp i Finnmark. 

Foruten kommunen, som er den største arbeidsgiveren, så har Sametinget sin hovedadministrasjonen for kultur- og miljøvern i Varangerbotn. Kommunen har dagligvarebutikk, bensinstasjon, kafé, italiensk restaurant, sølvsmed og postkontor i bensinstasjonen. Andre virksomheter som kan nevnes er museum (ansvarsmuseum for sjøsamisk kultur), oppdrettsindustri, maskinentreprenør, Linjebyggingsentreprenør, hagesenter, regnskapsfirma, slakteri og drosjer.

Unjárga/Nesseby er det beste stedet i verden for friluftsaktiviteter. Kommunen kan tilby alt fra fjord- til viddeopplevelser både sommer og vinter. For de som er interessert i jakt og fiske så har kommunen flere gode lakseelver og godt jaktterreng både for rype og elg.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS