• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Skjema og blanketter

 

Barnehage Søknad om barnehageplass  
Byggesøknadsskjemaer for utskrift (diverse) Klikk her Nabovarsel m.m.
Byggesøknad (elektronisk) Klikk her  
Dispensasjon

Søknadskjema om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Klikk her for å åpne

 
Forliksråd

Skjema for forliksklage

Klikk her for å åpne 

 
Fyrverkeri

Søknad om tillatelse til avfyring og salg av fyrverkeri.

Tillatelse til avfyring av fyrverkeri
Handel og oppbevaring av fyrverkeri

 
Gravemelding

Elektronisk-skjema

 
Hjelpetjenester

Søknadsskjema norsk

Søknadsskjema samisk

Personlig assistent, Miljøabeider, Psykiske helsetjenester, Individuell plan, Avlastningsopphold for barn og unge, Støttekontakt, Rustjenester, Ledsagerbevis (retningslinjer for ledsagerbevis), Omsorgslønn og annet
Kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig

Søknadsskjema

 
Kommunal bolig - oppsigelse Oppsigelse  
Kulturmidler Søknadskjema kulturmidler Veiledning søknad om kulturmidler
Kulturskolen 2019/20 Søknadsskjema  
Melding om tiltak

Melding om tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 81, 85 og 86a

Melding om tiltak

 
Nabovarsel

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven

Nabovarsel

 
Næring Søk næringsfond. Link til søknadsmodul.  
Pleie og omsorg

Søknadskjema for de fleste pleie- og omsorgstjenestene.

Søknadsskjema norsk

Søknadsskjema samisk

 
Pedagogisk psykologisk tjeneste Gå til  
Reduksjon av kommunale avgifter

Søknadskjema for reduksjon av kommunale avgifter

Klikk her for å åpne

 
Rekruttering

Søknadskjema rekrutteringsstipend

Klikk her for å åpne

Veiledning 
Skjenke/serveringsbevilling Digital søknad  
Skolefritidsordningen SFO

Søknad om plass i skolefritidsordningen

Digitalt søknad

 
Kommunestipend

Last ned skjema 

 
Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Last ned skjema  
Snarefangst

Innmeldingsskjema for snarefangst

Klikk her for å åpne 

Skjemaet er en redigerbar PDF- fil. Last det ned og lagre lokalt. Fyll ut skjema, lagre og send til post@nesseby.kommune.no. (NB! skjemeat vikrker ikke på Apple maskiner). Du kan selvsagt også skrive ut skjemaet, og føre inn med penn.
Vergemål https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/  

 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS