• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Pleie- og omsorg

 

Tlf.nr: 40 44 06 00
Postadresse: Nyborg, 9840 VARANGERBOTN 
 

Ansvarlig leder
Navn Thelma Bergheim
Tittel Konstituert virksomhetsleder
Telefon 40 44 06 41
   
E-post thelma.bergheim@nesseby.kommune.no
Postadresse Nesseby helsesenter
9840 Varangerbotn
Besøksadresse Nyborg

 

Søknadsskjema
 

Søknadskjema for de fleste pleie- og omsorgstjenestene.

Last ned her

  Akuttplass
 akutt.jpg"""""

Vi har akuttplasser for folk som trenger innleggelse straks.

Les mer her

 Korttidsopphold

  avlasting .jpg"""""

 

Korttidsopphold er et tidsavgrenset og målrettet opphold ved helsesentret.

Les mer her

 Fast plass på sykehjemmet

 ppt .jpg"""""

Sykehjemsplass er en langtidsplass på Nesseby Helsesenter. Vi har i dag 14 langtidsplasser hvorav 4 av dem er på en egen skjermet avdeling.

Les mer her

 Hjelpemiddeltjenesten - det kommunale hjelpemiddellageret
 rullest.jpg"""""

Det finnes en rekke hjelpemiddler som benyttes i dagliglivet for å gjøre hverdagen enklere for personer med ulike funksjonshemninger.

Les mer her

 Hjemmehjelp

 

Praktisk bistand i form av hjemmehjelp ytes til personer som av ulike grunner har behov for hjelp i hjemmet.

Les mer her

 Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien tilbyr pleie og tilsyn til mennesker som bor hjemme.

 Les mer her

  Matombringing
matombr .jpg"""""

En kan få kjøpt middag fra helsesenteret alle eller enkelte dager i uken. En må søke om få denne tjenesten.

Les mer her

Omsorgsbolig

Dersom du er orienterings- eller bevegelseshemmet, kan du få tilbud om omsorgsbolig. En omsorgsbolig er fysisk tilrettelagt slik at beboeren skal kunne ta imot pleie og omsorg hele døgnet.

 Rehabiliteringsplass
rehab .jpg"""""

Vi har en rehabiliteringspalss ved Nesseby helsesenter. På rehabiliteringspalssen tar en sikte på at en skal trenes opp og behandles med sikte på bedre å funksjonseven slik at pasienten kan bli selvhjulpen.

Les mer her

 Sansehage
sansehage
Sansehager er opprinnelig tenkt brukt av demente, men vil også kunne bli benyttet av andre.

Les mer her
 Trygghetsalarm
ALARM

Personer som av helsemessige grunner har risiko for å skade seg kan søke om trygghetsalarm.

Les mer her

 Dagopphold for eldre
Dagopphold er et tilbud til hjemmeboende som har ulike behov for aktiviserng, rehabilitering, behandling eller liknende.

Les mer he 

Avlasting for barn og voksne
rehab

Avlastning kan gis til de personer som har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet.

Les mer her

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS